Nyheder

Tilmeld nyhedsbrev
Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret inden for bl.a. skat og moms samt hvilke arrangementer vi afholder

Seneste nyt

Tilmeld dig nyt fra Baker Tilly og få nyheder direkte i indbakken

Tilmeld dig nyt fra Baker Tilly - klik her

Baker Tilly Legal Advokatfirma P/S nyt i Baker Tilly-netværket
Forfatter: Morten Schwensen
Emne: Baker Tilly Legal

NYHED: Vi er glade for at kunne byde Baker Tilly Legal Advokatfirma P/S velkommen i Baker Tilly-netværket.

14/01/2022
Kompensation fra Decemberpuljen
Forfatter: Christoffer Pedersen
Emne: COVID-19

Hjælpepakker understøtter igen det danske erhvervsliv

04/01/2022
Transfer pricing-dokumentation for danske kontrollerede transaktioner lempes
Forfatter: Michael Villinger
Emne: Transfer pricing

Ændring af reglerne for transfer pricing-dokumentation

25/11/2021
Nyt om familieoverdragelser af ejendom
Forfatter: Michael Villinger
Emne: Familieoverdragelse

Skattestyrelsen har udstedt et nyt cirkulære, der indebærer, at den mulige overdragelsespris fremadrettet også afhænger af, om der er foretaget en ny vurdering af ejendommen.

10/11/2021
Udskydelse af rentefrie momslån
Forfatter: Morten Friis Munksgaard
Emne: COVID-19

Folketingets partier har besluttet at udskyde tilbagebetalingsfristerne for de første rentefrie momslån til 1. april 2022.

25/10/2021
De generelle kompensationsordninger udfases pr. 30. juni 2021 - og erstattes af en ny rammeaftale
Forfatter: Christoffer Pedersen
Emne: COVID-19

Det er specielt turisterhvervet, oplevelsesindustrien, kulturen og eksportvirksomheder, som stadig er hårdt ramt. Derfor er Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier b…

25/08/2021
Nye momsregler for bilforhandlere, leasingselskaber m.fl.
Forfatter: Søren Engers
Emne: Moms

Ændring af momslovens § 30 giver en mulighed for at nedbringe momsbelastningen ved salg af en bil, der har været anvendt til udlejning eller som køreskolebil.

02/07/2021
One Stop Shop Moms
Forfatter: Søren Engers
Emne: Moms

Fra 1. juli træder nye momsregler vedrørende e-handel i kraft i EU. Disse regler er vigtige for alle virksomheder, der er involveret i salg af varer på tværs af grænser til forbrug…

01/07/2021
Transfer pricing dokumentation for danske koncerner
Forfatter: Michael Villinger
Emne: Transfer pricing

Regeringen har fremsat et lovforslag, som vil lempe reglerne omkring transfer pricing dokumentationen for kontrollerede transaktioner inden for Danmarks grænser

24/06/2021
Kontantforbuddet skærpes
Forfatter: Christoffer Pedersen
Emne:

Folketinget har netop vedtaget at nedsætte grænsen for det kontante beløb fra 50.000 kr. til 20.000 kr. med virkning pr. 1. juli 2021.

16/06/2021
Er du klar til One Stop Shop Moms?
Forfatter: Søren Engers
Emne: Moms

De danske virksomheder skal have fair og lige konkurrencevilkår i kampen om e-handel

10/06/2021
Tidsfristerne for årsrapporter og selvangivelser for 2020 udskydes
Forfatter: Morten Friis Munksgaard
Emne: COVID-19

Afleveringsfristen rykkes til 30/6-2021 efter Folketinget har vedtaget et hastelovforslag

18/05/2021
Ændret praksis for ejendomshandler i familien – men kun en del af vejen
Forfatter: Morten Friis Munksgaard
Emne: Fast ejendom

Hvis man overvejer en ejendomsoverdragelse

12/05/2021
Gradvis åbning af Danmark men fortsat med understøttelse af likviditeten
Forfatter: Christoffer Pedersen
Emne: COVID-19

Folketingets partier har pr. 6. maj 2021 besluttet at gennemføre yderligere initiativer, for at sikre likviditeten for virksomheder

07/05/2021
Selskaber i skattelylande
Forfatter: Christoffer Pedersen
Emne: Transfer pricing Kontrollerede transaktioner

Folketinget har den 20. april 2021 vedtaget L150, en lov som har til hensigt at begrænse brugen af skattelylande.

28/04/2021
Indefrosne feriemidler og tilhørende ferietillæg
Forfatter: Morten Friis Munksgaard
Emne: Ferietillæg Feriemidler

Medarbejdere med ret til ferie med løn vil fortsat have ret til ferietillæg på 1%, men virksomhederne kan vælge 2 udbetalingsmåder.

27/04/2021
Slutafregning af kompensation for tabt omsætning
Forfatter: Morten Friis Munksgaard
Emne: COVID-19

Hvis din virksomhed har modtaget kompensation for tabt omsætning i perioden fra den 9. marts 2020 til og med den 31. august 2020, skal du snart indberette oplysninger om de faktisk…

15/04/2021
Rentefrit momslån
Forfatter: Christoffer Pedersen
Emne: COVID-19

Små og mellemstore virksomheder kan søge om at låne den moms, de rettidigt angav den 1. marts 2021

23/03/2021
Klage over ejendomsvurderingen?
Forfatter: Christoffer Pedersen
Emne: Ejendomsvurdering

Så skal du være hurtig. Der er nu omsider åbnet for klager over ejendomsvurderinger fra 2013 og frem. Der er dog udelukkende tale om en mulighed inden for et ganske begrænset tidsr…

19/03/2021
Forhøjet kompensation for tabt omsætning
Forfatter: Christoffer Pedersen
Emne: COVID-19

De generelle kompensationsordninger forlænges frem til og med 5. april 2021.

27/02/2021
De rentefrie momslån er vedtaget
Forfatter: Christoffer Pedersen
Emne: COVID-19

For at en virksomhed kan komme i betragtning til et evt. momslån, er det en forudsætning, at virksomheden indberetter korrekt og til tiden. Det er dog ikke et krav, at momsen indbe…

27/02/2021
Regeringen er klar med yderligere hjælp til erhvervslivet
Forfatter: Morten Friis Munksgaard
Emne: COVID-19

Regeringen har den 29. januar foreslået en ny momslåneordning, udvidelse af låneordningen for A-skat samt udskydelse af enkelte betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag

04/02/2021
Kompensation for faste omkostninger er genåbnet
Forfatter: Morten Friis Munksgaard
Emne: COVID-19

Det er igen muligt at ansøge Erhvervsstyrelsen om kompensation for faste omkostninger.

12/01/2021
Baker Tilly Digital
Forfatter: Lasse Rindom
Emne: Digitalisering

Digital Transformation og Intelligent Automatisering

11/01/2021
Stiller du fri bil til rådighed for dine medarbejdere?
Forfatter:
Emne: Personskat

Omlægning af bilafgifter mv. indebærer allerede fra 2021 bl.a. ændringer i opgørelsesmetoderne for beskatning af fri bil.

06/01/2021
Genåbning af kompensationsordningerne
Forfatter: Morten Friis Munksgaard
Emne: COVID-19

Grundet den delvise nedlukning af Danmark er de generelle kompensationsordninger blevet genåbnet (Faste omkostninger, Kompensation til selvstændige, Lønkompensation)

11/12/2020
Rejse- og logigodtgørelse for 2021 er fastlagt
Forfatter: Morten Friis Munksgaard
Emne: Rejsegodtgørelse Personskat

Satsen i 2021 for godtgørelse for kost vil være 532 kr. per første rejsedøgn og 1/24 af beløbet for hver efterfølgende påbegyndt rejsetime.

04/01/2021
Brexit – told og moms
Forfatter: Søren Engers
Emne: Brexit Moms- og afgiftsrådgivning

Fra 1. januar 2021 er Storbritannien (UK) ikke længere en del af EU´s indre marked, og dermed er de heller ikke en del af de fælles momsregler for handel med varer og ydelser.

14/12/2020
Ny lov skærper kravene til udarbejdelse af selskabers transfer pricing-dokumentation
Forfatter:
Emne: Transfer pricing

Skattekontrollovens bestemmelser om udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation (herefter ”TP-dokumentation”) for kontrollerede transaktioner er ændret ved lovforslag L 28, såle…

03/12/2020
Udbetaling af de sidste indefrosne feriepenge
Forfatter:
Emne: Indefrosne feriepenge Personskat

Et bredt politisk flertal har besluttet at udbetale de resterende 2 ugers indefrosne feriepenge fra marts 2021. Lønmodtagere, der endnu ikke har hævet deres feriemidler, kan hæve a…

03/12/2020
Grøn skattereform - på vej mod et grønnere Danmark
Forfatter:
Emne: Grøn skattereform

Regeringen har netop præsenteret sit udspil til første skridt i en grøn skattereform, som via ændringer af skatter og afgifter skal reducere udledningen af drivhusgasser.

26/11/2020
Nye kompensationsordninger
Forfatter: Morten Friis Munksgaard
Emne: COVID-19

Virksomheder ramt af det skærpede forsamlingsforbud har nu adgang til kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere og kombinatører mv. og faste omkostninger, såfremt de o…

29/10/2020
Regeringen vil udvide adgangen til hjælpepakker for at øge trygheden
Forfatter:
Emne: COVID-19

I forlængelse af fredagens pressemøde, hvor corona-restriktionerne blev yderligere skærpet, har regeringen nu foreslået at udvide adgangen til hjælpepakkerne.

26/10/2020
Nye kompensationsordninger på vej til virksomheder, som fortsat er ramt af COVID-19 restriktioner
Forfatter:
Emne: COVID-19

I efterårsferien er der blevet vedtaget kompensationsordninger til de virksomheder, der fortsat er ramt af COVID-19 restriktioner, herunder nu også leverandører mv.

23/10/2020
Genfremsat lovforslag om transfer pricing-dokumentation
Forfatter:
Emne: Transfer pricing

Skatteministeriet har den 7. oktober 2020 genfremsat det tidligere lovforslag L 48 om lovpligtig fremsendelse af koncerners transfer pricing- dokumentation. Et lovforslag, som blev…

09/10/2020
Omdannelse til kommissionær - Transfer Pricing
Forfatter:
Emne: Transfer pricing

I den netop offentliggjorte Landsskatteretsdom (SKM2020.387) ændrer Landsskatteretten SKATs skøn over værdien af immaterielle aktiver afstået til et udenlandsk koncernselskab. I sa…

08/10/2020
Justering af arbejdsgivers indberetningspligt
Forfatter:
Emne: eIndkomst

Skatteministeriet har netop igangsat en ny tilpasning af den bekendtgørelse, som regulerer arbejdsgiveres indberetningsforpligtelse i forbindelse med løn mv.

08/09/2020
Hjælpepakkerne til de hårdest ramte erhverv fortsætter
Forfatter: Morten Friis Munksgaard
Emne: COVID-19

Aftalen sikrer, at erhverv, som er ramt af de nugældende COVID-19 restriktioner, kan få hjælp til 31. oktober 2020, eller så længe restriktionerne er gældende til og med udgangen a…

01/09/2020
Forældrekøbsejendomme - en ændring af reglerne er nu på vej
Forfatter: Morten Friis Munksgaard
Emne: Forældrekøb

Regeringen har tidligere varslet et opgør med reglerne om, hvorvidt virksomhedsordningen også skal gælde for forældrekøbslejligheder, og Skatteministeriet har derfor sendt et lovfo…

31/08/2020
Nyt om kompensationspakker i forbindelse med COVID-19
Forfatter: Christoffer Pedersen
Emne: COVID-19

Covid-19 har endnu ikke givet slip på Danmark hen over sommeren

06/08/2020
Globale forsknings- og udviklingsomkostninger, overblik juli 2020
Forfatter:
Emne: Expat tax

Har du selskaber i flere lande, så er her et overblik over de forskellige landes skatteordninger

10/07/2020
Overblik over COVID-19-deadlines
Forfatter:
Emne: COVID-19

Statens hjælpepakker som følge af COVID-19/Corona har medført en lang række deadlines og nogle af disse deadlines er blevet udskudt.

24/06/2020
Skattefri fusion eller omstrukturering i perioden 1998-2012?
Forfatter:
Emne: Skat

Har jeres koncern været involveret i en skattefri fusion eller omstrukturering i perioden 1998-2012? Hvis det er tilfældet, vil det måske være muligt for jer at bringe tabte unders…

29/06/2020
Forhøjet fradrag for FoU i 2020 og 2021
Forfatter:
Emne: Forskning og udvikling (FoU)

Med aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer fra november 2017 er det blevet besluttet gradvist at forhøje virksomhedernes fradrag for udgifter til forskning og udvikling (Fo…

22/06/2020
Styresignal om salg af ejendomme til nedrivning
Forfatter:
Emne: Fører sager for Landsskatteretten

Skattestyrelsen led sidste år et markant nederlag ved EU-domstolen i den såkaldte KPC-sag. Skattestyrelsen havde frem til det tidspunkt en fast praksis, som betød, at et salg af en…

15/06/2020
Det bliver lidt nemmere at få godtgjort el-afgift
Forfatter:
Emne: el-afgift

Langt de fleste virksomheder anvender elektricitet til såkaldt procesformål med adgang til godtgørelse. Men hvis der også anvendes elektricitet til opvarmning af lokaler/vand eller…

15/06/2020
Forlængede betalingsfrister
Forfatter:
Emne: COVID-19

Af hensyn til erhvervslivets likviditet er det nu vedtaget, at betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms for august – oktober 2020 også forlænges.

11/06/2020
Nye pligter for virksomheder og rådgiveres indberetning af ”aggressive”, grænseoverskridende transaktioner
Forfatter:
Emne: Grænseoverskridende transaktioner

Nye regler indebærer, at der fra 1. juli 2020 er særlige pligter i forbindelse med indberetning til skattemyndighederne, hvis man er involveret i visse former for transaktioner ell…

11/06/2020
Midlertidige tiltag imødekommer særlige skatte-udfordringer
Forfatter:
Emne:

For en række danske skatteregler indebærer specifikke krav til bl.a. ophold, arbejde eller løn, at nogle skatteydere på grund af Corona-restriktionerne ikke længere har haft muligh…

11/06/2020
Hvordan COVID-19 påvirker interessen for køb og salg af virksomhed på det europæiske marked
Forfatter: Gert Mortensen
Emne: Generationsskifte

Tendensen er klar. Ifølge ’Global dealmakers: Europæisk M&A markedsopdatering 2020’ har Covid-19 pandemien haft en betydelig indvirkning på interessen for køb og salg af virksomhed…

19/05/2020
Nye regler for værdiansættelse ved familieoverdragelse af ejendom
Forfatter:
Emne:

Hvis du ønsker at foretage en overdragelse af ejendom til nære familiemedlemmer under de nuværende regler, skal du sørge for, at det sker inden 1. juli 2020 – for ifølge et udkast …

14/05/2020
Kompensation for faste udgifter (PDF)
Forfatter: Morten Friis Munksgaard
Emne:

Som virksomhed har du mulighed for at ansøge om at få midlertidig kompensation for din virksomheds faste udgifter. Det er en betingelse, at din virksomhed kommer til at opleve et f…

12/05/2020
Ansøg om rentefrit lån
Forfatter: Morten Friis Munksgaard
Emne:

For at styrke virksomhedernes likviditet under Covid-19 pandemien kan små og mellemstore virksomheder søge om et rentefrit lån hos Skattestyrelsen.

05/05/2020
Regeringen udskyder flere væsentlige lovforslag på skatteområdet
Forfatter: Morten Friis Munksgaard
Emne:

Statsministeren og regeringen har meddelt, at man udskyder en række lovinitiativer til næste folketingsår 2020/2021. Udskydelsen skyldes Coronakrisen og dens indvirkning på Folketi…

23/04/2020
COVID-19 hjælpepakker (PDF)
Forfatter: Morten Friis Munksgaard
Emne:

En folder med oversigt over de støtteordninger der er lavet som følge af COVID-19.

24/04/2020
Ny hjælpepakke til SMV-virksomheder
Forfatter:
Emne:

Regeringen har den 9. april åbnet op for en ny låneordning for såkaldte SMV-virksomheder.

16/04/2020
Selvangivelsesfristen er forlænget til 1. september 2020
Forfatter: Morten Friis Munksgaard
Emne:

Skatteministeriet har besluttet at forlænge selvangivelsesfristen for 2019. Kravene til indholdet i selvangivelserne er stadig det samme, og tilsvarende er restskattereglerne ikke…

02/04/2020
Kompensation til dansk erhvervsliv som følge af COVID-19
Forfatter: Morten Friis Munksgaard
Emne:

Regeringen har tidligere lanceret tiltag for at lempe likviditetspresset på det danske erhvervsliv og samtidig forsøgt at afbøde risikoen for fyringer ved at yde lønkompensation ti…

20/03/2020
Yderligere en håndsrækning til erhvervslivet – nu for de små og mellemstore virksomheder
Forfatter: Morten Friis Munksgaard
Emne:

Der er tidligere lanceret tiltag, der skulle lempe likviditetspresset på erhvervslivet i forbindelse med den nuværende virus-krise. Disse tiltag rettede sig fortrinsvis mod større …

17/03/2020
Udskydelse af indbetaling - likviditetshjælp til virksomheder
Forfatter: Morten Friis Munksgaard
Emne:

Skatteministeriet har meddelt, at der på en række punkter gives erhvervslivet fristforlængelse med hensyn til betalinger til Skattestyrelsen for at imødekomme de likviditetsudfordr…

12/03/2020
COVID-19 information
Forfatter: Morten Friis Munksgaard
Emne:

Myndighederne har onsdag aften valgt at skærpe tiltagene i relation til udviklingen i COVID-19 i Danmark og i verden omkring os. Som ansvarlig virksomhed har vi naturligvis beslutt…

12/03/2020
Snyd ikke dig selv i skat
Forfatter:
Emne: Personskat

Så nærmer sig den søde tid, hvor du kan indgive dine oplysninger til Skattestyrelsen – det som man tidligere kaldte selvangivelsen. Fristen er enten den 1. maj eller den 1. juli 2…

12/03/2020
GDPR: Sådan viser du din kunde og omverden, at du tager IT-sikkerhed seriøst
Forfatter: Michael Brink Larsen
Emne: GDPR revisorerklæring

En ISAE 3000-revisorerklæring er konklusionen på en revision, hvor vi vurderer, hvorvidt jeres virksomhed overholder de indgåede databehandleraftaler og databeskyttelsesforordninge…

28/01/2020
Skærpede regler om reelle ejere
Forfatter: Michael Brink Larsen
Emne: Rådgivning for ejerledede virksomheder og virksomhedsejere

Den 10. januar i år trådte lovforslag L205, der skærper hvidvasklovens regler om reelle ejere, i kraft.

20/01/2020
Ændring af momslovens bestemmelser vedrørende udtagningsmoms – fast ejendom
Forfatter: Søren Engers
Emne: Moms

Den 28. november 2019 blev lovforslag L 27 vedtaget af Folketinget. En del af forslaget vedrører momslovens bestemmelser om udtagningsmoms og har væsentlig betydning for byggeproje…

10/01/2020
Ny finanslov, nye skatteaftaler - hvad betyder det for dig?
Forfatter:
Emne: Virksomhedsskatteordning

Finansieringen af Danmarks nye finanslov for 2020 sker blandt andet gennem afskaffelse af hovedaktionærnedslag og af forældrekøbslejligheder i virksomhedsordningen.

04/12/2019
M&A - Global dealmakers
Forfatter:
Emne: M&A

Global dealmakers: cross-border M&A outlook for 2019

22/11/2019
Hvordan undgår du lukning af dit IVS?
Forfatter:
Emne: Selskabsstiftelser

Hvad er fristen? Hvad skal du være opmærksom på? Og hvordan omregistrerer du dit selskab?

13/11/2019
Bagatelgrænsen for kontrollerede transaktioner fjernes
Forfatter:
Emne: Skat Kontrollerede transaktioner

Ændring af selskabsselvangivelsen for indkomståret 2019.

11/11/2019
Restskattetillægget for selskaber stiger
Forfatter:
Emne: Skat

Det bliver dyrere at have restskat, og Baker Tilly anbefaler derfor, at selskaber indbetaler frivillig acontoskat inden den 20. november 2019.

06/11/2019
Ny afgørelse ved EU-domstolen giver din virksomhed genoptagelsesmulighed
Forfatter: Søren Engers
Emne: Moms

Onsdag, den 4. september traf EU-domstolen sin afgørelse i den såkaldte KPC-sag. Og dommen er klar i sin konklusion. Skattestyrelsen var ikke berettiget til at opkræve moms af et s…

06/09/2019
6 gode råd om IT-sikkerhed
Forfatter: Morten Friis Munksgaard
Emne: IT-sikkerhed

24/05/2019
Din guide til at salgsoptimere din virksomhed
Forfatter: Gert Mortensen
Emne: Salgsoptimering

10/05/2019
Ny Transfer Pricing Senior Manager
Forfatter:
Emne: Transfer pricing

29/05/2019
Din guide til den nye Ferielov
Forfatter: Morten Friis Munksgaard
Emne: Ferielov

26/04/2019
Væsentlig ændring af momspraksis kan være på vej
Forfatter: Søren Engers
Emne: Moms Fast ejendom

11/04/2019
Søren Engers Pedersen
Forfatter: Søren Engers
Emne: Moms

04/04/2019
Baker Tilly styrker skatteafdelingen med nye stærke kompetencer
Forfatter:
Emne: Transfer pricing

08/03/2019
Generationsskifte
Forfatter:
Emne: Generationsskifte Generationsskifter

22/02/2019
Gert Mortensen
Forfatter:
Emne: Corporate Finance

05/02/2019
Baker Tilly styrker forretningen efter opkøbet af Dansk Retail Services
Forfatter: Morten Schwensen
Emne: Erhvervsservice

08/05/2018
Brexit - hvordan påvirkes moms og afgifter?
Forfatter: Jørgen Callesen
Emne: Moms Afgifter

30/06/2016
Ændringer til årsregnskabsloven er vedtaget
Forfatter:
Emne: Revision

Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lovforslag L 117, som indeholder mere end 180 ændringer til årsregnskabsloven. Nogle af ændringerne er af mindre betydning for årsrapporte…

22/06/2015
Regler om opbevaring af elektronisk regnskabsmateriale i udlandet tilpasses den virkelighed, som mange virksomheder i dag agerer i
Forfatter:
Emne: Revision

Med den vedtagne lovændring til Bogføringsloven vil der efter 1. marts 2015 ikke længere være krav om dispensation for opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet. Der er dermed fj…

01/02/2015