Baker Tilly hjælper frivillige kæder med at finde de bedste 20% og en forklaring på deres succes.

Når du benchmarker med de bedste af medlemmerne i en frivillig kæde, kan du nemmere løfte indtjeningen hos resten.

Vil du vide, hvem der tjener pengene i kæden, og hvordan de gør det?

I enhver frivillig kæde er der medlemmer, der tjener flere penge end andre. Og nu kan Baker Tilly hjælpe dig med at finde ud af, hvem det er. Baker Tilly har udviklet et værktøj, som giver dig en række sammenligningstal i en intern benchmark, der giver mulighed for at få det bedste frem i den frivillige kæde.

Med værktøjet får du adgang til:

  • at aflæse kædens Best Practice
  • at se og diskutere udvalgte tal kontra kædens gennemsnit og de bedste 20%


Kontakt os

Vil du vide hvordan vi kan hjælpe dig med at få normtal for din frivillige kæde?