Rådgivning til Fysioterapeuter

Fysioterapeutbranchen præges af samfunds- og holdningsmæssige ændringer, som giver udfordringer for klinikejere. Der er fokus på at øge omsætningen, både inden for og uden for sygesikringen. Desuden forestår der mange generationsskifter i årene fremover. Dette giver udfordringer for branchen. Det er derfor vigtigere end nogensinde, at din revisor kender din branche.

Her kan Baker Tilly hjælpe dig. Vores team har kompetencer inden for driftsoptimering, generationsskifte, køb og salg, værdiansættelse, kædedannelse og samarbejdsaftaler.

Vi yder dagligt rådgivning til fysioterapeuter og indlejere på fysioterapeutklinikker vedrørende regnskabs- og driftsmæssige problemstillinger.

Baker Tilly tilbyder bl.a. rådgivning inden for:

 • Køb og salg af fysioterapeutklinik
 • Værdiansættelse af fysioterapeutklinik
 • Opstart af fysioterapeutklinik, herunder driftsbudget
 • Finansiering
 • Bogføring
 • Regnskab og budgettering
 • Skattemæssig rådgivning
 • Stiftelse af selskaber, herunder holdingselskab
 • Generationsskifte
 • Lønsum
 • Moms