Specialer

Professionel services

Professionel services

Baker Tilly tilbyder revision, sparring og specialiseret rådgivning til professionel services virksomheder.
I Baker Tilly har vi et særligt fokus på professionel services virksomheder, herunder blandt andet advokater, ledelseskonsulenter, it-konsulenter, ingeniører, arkitekter, forsikrings- og virksomhedsmæglere mm. Fællestræk for disse virksomheder er, at de typisk baserer sig på at sælge timer.

Virksomheder i denne kategori har ofte mere end én ejer og drives i partnerskab. De udfordringer ejerne/partnerne ofte møder vedrører fordeling af årets resultat, optagelse af nye partnere samt generationsskifte, hvor køb- og salg af goodwill ofte medfører et relativt stort finansieringsbehov for de nye- og ofte unge partnere.

Virksomhederne i denne kategori er, som den alt overvejende hovedregel, etableret som aktie- eller anpartsselskaber med et driftsselskab og en række holdingselskaber. Dette har været det foretrukne setup hos de rådgivere, normalt advokater eller revisorer, der har hjulpet med stiftelserne. Paradoksalt nok, er revisorer og advokater ofte selv etableret som partnerselskaber. En selskabsform, der ofte passer bedre til denne type af virksomheder.

Hos Baker Tilly har vi specialiseret os i at rådgive om de forhold, som er relevante for professionel services virksomheder, herunder selskabsstruktur, generationsskiftemodeller, modeller for overskudsfordeling samt incitaments-, fastholdelses- og tiltrækningsmodeller. Alt sammen med fokus på at sikre optimal udnyttelse af de ressourcer virksomheden har og dermed bidrage til aktiv risikostyring af den vigtigste ressource i virksomheden – medarbejderne.

Er I organiseret i den rette selskabsstruktur?
Har I drøftet med jeres revisor, hvorvidt I driver jeres virksomhed i den mest optimale selskabsform?

Er I interesseret i at høre mere, så book tid til et uforpligtende møde med en af vores specialister.

Download informationsmateriale om Partnerselskaber her

Kædesamarbejder

Kædesamarbejder

Hvad gør de bedste bedre?
Ny inspiration til den frivillige kæde

Vil du vide, hvem der tjener pengene i kæden, og hvordan de gør det?

I enhver frivillig kæde er der medlemmer, der tjener flere penge end andre. Og nu kan Baker Tilly hjælpe dig med at finde ud af, hvem det er. Der er altid en forklaring på, at nogle medlemmer klarer sig bedre end andre. Og den forklaring er interessant for ledelsen i den frivillige kæde. For hvis du kan få sikker viden om, hvad de bedste i kæden gør bedre end alle andre, kan du kopiere deres metode ud til de led, der er knap så stærke. Baker Tilly har udviklet et værktøj, som giver dig en række sammenligningstal i en intern benchmark, der giver mulighed for at få det bedste frem i den frivillige kæde.

Med værktøjet får du adgang til:
• at aflæse kædens Best Practice
• at se og diskutere udvalgte tal kontra kædens gennemsnit og de bedste 20%

Med normtallene i hånden kan du tilbyde medlemmerne et værktøj til konkret og helt aktuel forretningsudvikling. Det kan blive et lige så naturligt salgsargument for kæden som fælles indkøbsaftaler, fælles markedsføring og ens skiltning på facaden. Når du benchmarker med de bedste af medlemmerne i en frivillig kæde, kan du nemmere løfte indtjeningen hos resten. Baker Tilly hjælper dig med at finde de bedste 20% og en forklaring på deres succes.

Få mere at vide
Vil du vide hvordan vi kan hjælpe dig med at få normtal for din frivillige kæde? Kontakt Baker Tilly på 66 13 07 30. Spørg efter direktør Ole Schmidt.


Per Bie
Adm. direktør, Danbolig A/S
Hos Danbolig A/S bruger vi normtallene til at finde Best practice blandt de 20 % bedste forretninger i kæden. På den måde kan vi hurtigere og bedre identificere de områder, hvor vi kan optimere lønsomheden. Det nye værktøj giver aktuel, konkret inspiration og vi bruger det samtidig som et vigtigt benchmark for kæden.
Tom Skovbon
Adm. direktør, Nyt Syn A/S
I forbindelse med implementeringen af Nyt Syns strategi “Fra optiker til forretningsmand” har nøgletallene for kæden været et vigtigt værktøj. Udvikling og bevidstgørelse af viden igennem en konkretisering af de relevante normtal har skabt forståelse og motiveret til handling. I starten har der været en vis skepsis både til tallene og til anvendeligheden. Men i dag er der skabt både tiltro og tillid til værktøjet, efterhånden som vi har fået den konkrete dialog med det enkelte medlem om forholdene i netop hans/hendes butik og drøftet konsekvenser og handlinger, som tydeligvis kan have positiv effekt. Vi vil have yderligere fokus på arbejdet med at udvikle nye nøgletal i den kommende tid.
Thomas Waagø
Selvstændig optiker, Nyt Syn, Sorø
Jeg overlader det meste til Baker Tilly. Det der er interessant for mig er nøgletallene, altså omsætning og hvilke varegrupper, og det er hurtigt opdateret i systemet. På den måde kan jeg sammenligne mig op i mod de andre Nyt Syn butikkers resultater. Baker Tilly følger nu min virksomhed meget tættere end tidligere, og det betyder, at jeg nu bruger dem meget mere som en aktiv sparringspartner i stedet for blot som bogholdere.

Produktionsvirksomheder

Produktionsvirksomheder

Netværket for ejerledere af produktionsvirksomheder

I Baker Tillys netværk af ejerledede produktionsvirksomheder har du som ejerleder mulighed for at drøfte og sparre omkring dine udfordringer med 10-12 ligesindede deltagere. Netværket forløber over en 2-årig periode, hvor Baker Tilly vil være vært for 3-4 gå-hjem-møder om året, som er skræddersyet til dig som ejerleder. Samtidig får du mulighed for at påvirke agendaen på møderne, så vi går i den retning, der er relevant og interessant for dig og din virksomhed.

Som deltager i netværket vil du ligeledes modtage en anonym benchmarkinganalyse, hvor din virksomhed vil blive sammenlignet med tilsvarende virksomheder, således at Baker Tilly i samarbejde med dig kan se, hvor du kan udvikle og optimere din virksomhed.

Vi tror på, at specialisering og videndeling er vejen frem – både for dig som ejerleder og for os som rådgivere. Hos Baker Tilly er vi selv ejerledere, hvorfor vores succes-kriterie med dette netværk er at give dig muligheden for at tage din virksomhed til det næste niveau.

Ann Rose Bokkenheuser
Adm. direktør, Rose Holm A/S
Efter at have deltaget i flere møder, må jeg konstatere at udbyttet er stort. Jeg har mødt mange andre, der sidder og gerne vil dele den viden, de går rundt med. Alle deltagere tager hinanden seriøst. Og Baker Tilly sørger altid for, at der er et interessant emne at tage udgangspunkt i.

Kommanditselskaber

Kommanditselskaber

Som medejer af et K/S har du formentlig oplevet, at det der skulle have været en passiv investering i ejendomme, vindmøller eller solanlæg, nu kræver at du tager aktiv stilling til en lang række problemstillinger. I Baker Tilly ønsker vi at være din og dit K/S’s sparringspartner, for så vidt angår optimering af driften, finansieringen og ikke mindst den skattemæssige behandling.

Rådgivning til kommanditister
I Baker Tilly assisterer vi ca. 700 kommanditister med udarbejdelse af den årlige selvangivelse, herunder udarbejdelse af specifikationer til virksomhedsskatteordningen.
Som kommanditist modtager du hvert år et bilag til selvangivelsen fra administrator indeholdende specifikationer til din personlige selvangivelse. Dette bilag er imidlertid generelt og ikke nødvendigvis optimeret i forhold til din skattemæssige situation. Deltager du i mere end ét K/S, er du endvidere forpligtiget til at opgøre samlede specifikationer til virksomhedsskatteordningen.
Vi kan assistere med at optimere den skattemæssige behandling af dit K/S eksempelvis ved overførelse af privat gæld til virksomhedsskatteordningen.

Rådgivning til Kommanditselskabet (K/S’et)
I Baker Tilly assisterer vi en lang række K/S’er med optimering af skatten i forbindelse med afståelse, eller når der er udfordringer med finansiering, hæftelsesforhold eller fradragsbegrænsning.
Vores kernekompetence er utvivlsomt indenfor regnskab og skat, og især skattedelen er relevant, når et K/S står overfor at skulle ændre i ejerkredsen, sælge et aktiv eller skal ændre på finansieringen. Vi kan på K/S området konstatere, at SKAT i øjeblikket udviser en aggressiv adfærd med gennemførelse af en række afgørelser, der er modstridende med tidligere praksis og vejledning. Vi holder os opdateret på lovgivning og praksis og bistår gerne med at føre sager mod SKAT.

Baker Tilly som aktiv revisor
I Baker Tilly ønsker vi at være det fortrukne valg for K/S’er. Vi anser et K/S for at være en virksomhed som enhver anden og ønsker at bistå virksomhedens ejere med aktiv sparring omkring de regnskabsmæssige og skattemæssige forhold. Vi deltager næsten altid i den årlige generalforsamling og agerer altid på kommanditisterne vegne. Vi er altid parat til et uforpligtende møde om, hvorledes Baker Tilly kan assistere dig og/eller dit K/S.

Hvis du har spørgsmål til dine specifikke forhold, er du velkommen til at kontakte vores specialister i vores K/S team.

Hvide Kitler

Hvide Kitler

Sundhedsbranchen er i en rivende udvikling. Nye muligheder opstår hele tiden, men samtidig oplever de enkelte brancher et stort pres på forandring og et stigende myndighedskrav om kontrol og dokumentation.

For at kunne drive klinik eller praksis i fremtiden er det derfor afgørende, at det forretningsmæssige er i fokus. Endnu vigtigere er det, at klinikejerne kan søge rådgivning hos en samarbejdspartner, der har et indgående kendskab til branchen, udviklingen og de mange udfordringer. Baker Tillys team Hvide Kitler har kompetencer inden for rådgivning af tandlæger, praktiserende læger, speciallæger, dyrlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer og apotekere. Vi er en række statsautoriserede revisorer, der sammen med et team af medarbejdere følger sundhedsbranchen og har fokus på klinikdrift, skatteplanlægning og økonomisk rådgivning for klinikejere inden for sundhedssektoren.

Køb og salg af klinik og praksis, økonomisk optimering ved kliniksalg og pension samt indgående kendskab til mulighederne for at forbedre klinikkens indtjening er blot nogle af de specialeområder, som Baker Tilly har at tilbyde dig, som klinik- eller praksisejer. Vi oplever et behov for rådgivning, der rækker ud over den daglige økonomi.

Vi har stærke samarbejdspartnere i form af pengeinstitutter, pensionsrådgivere og advokater, som ligeledes har et unikt kendskab til sundhedsbranchen. Vi kan således altid assistere dig og din virksomhed til at opnå den bedst mulige finansiering. Dette gælder både finansiering ved køb og finansiering af den daglige drift. Vi involverer os desuden i netværk og relationer, som styrker vores kendskab til branchen.

For Baker Tillys team Hvide Kitler er det afgørende, at vores kundeforhold ikke kun handler om udarbejdelse af klinikkens regnskab, men at vi i kraft af vores rådgivning og branchekendskab ligeledes bidrager med værdi til både dig og din virksomhed.

Filmproducenter og -distributører

Filmproducenter og -distributører

Baker Tilly har gennem en længere årrække haft et fast og tæt samarbejde med en række større og mindre filmproducenter og –distributører i Danmark. Vi har således oparbejdet et indgående kendskab til branchen og har særlige kompetencer vedrørende revision og udarbejdelse af filmregnskaber. I henhold til Det Danske Filminstituts støttevilkår skal filmproducenter indsende en række forskellige regnskaber og opgørelser til Instituttet. Vi kender støttevilkårene og de krav, som Det Danske Filminstitut stiller til regnskaberne og opgørelserne.