Transfer Pricing Seminar

3 / 5 / 2018 / 15:00 - 18:00

Har du styr på TP-reglerne?


De seneste år er skattemyndighedernes fokus på selskabers håndtering af koncerninterne transaktioner blevet skærpet.

Dette stiller ejere og ledere overfor en række spørgsmål, herunder hvordan dokumentationskravene bedst opfyldes.

Kom og deltag i et spændende seminar, når Corit Advisory og Baker Tilly i fællesskab stiller skarpt på Transfer Pricing.

Vi vender det hele - også på hovedet - og ser mere indgående på de mest sædvanlige koncerninterne transaktioner, samt hvad der minimum skal til, for at din virksomhed opfylder dokumentationskravene.

Tilmelding senest d. 27. april 2018

Deltagelse er gratis


Tilmeld dig her

Du skal indtaste dit fornavn ...
Du skal indtaste dit efternavn ...
Du skal indtaste dit telefonnummer ...
Du skal indtaste en gyldig email adresse ...
Du skal indtaste dit firmanavn ...
Du skal indtaste din stillingsbetegnelse ...

Klik her for at afmelde dig en eksisterende registrering