Rådgivning l Skat l Revision

 • Momsdirektør
  "Profil: Søren er uddannet i Skat og har været moms- og afgiftsrådgiver i revisionsbranchen siden 1994. Søren løser opga…"
 • Registreret revisor
  "Profil: Peter Ørnfeldt Thomsen betjener en lang række ejerledede virksomheder inden for handel og produktion, samt virk…"
 • Statsautoriseret revisor
  "Profil: Peter har mere end 10 års erfaring med fokus på revision, finansielle analyser, corporate finance og corporate…"
 • BPO Partner
  " Profil: Jørgen har i 20 år arbejdet med at optimere og effektivisere arbejdsgange i små og mellemstore virksomheder. …"
 • Registreret revisor
  "Profil: Jan Nielsen har i flere år deltaget i bestyrelsesarbejde inden for kædesamarbejde i revisionsvirksomheden. Heru…"
 • Statsautoriseret revisor
  "Profil: Christoffer Pedersen har specialiseret sig i revision og rådgivning af hovedaktionærer og ejerledede virksomhede…"
 • Registreret revisor
  "Profil: Jeppe Pedersen har indgående erfaringer med optimering af indtjeningen hos optikere. I sin rådgivning anvender …"
 • Statsautoriseret revisor
  "Profil: Morten Friis Munksgaards fokusområde er kommanditselskaber med investeringer primært inden for ejendomme og vin…"
 • Statsautoriseret revisor
  "Profil: Thomas Clausen har specialiseret sig i revision og rådgivning af ejerledede virksomheder, handels- og produkti…"
 • Statsautoriseret revisor
  "Profil: Helle Brandt Møllers fokusområde er partnerselskaber, der er en fleksibel virksomhedsform og som regel den mest…"
 • Statsautoriseret revisor
  "Profil: Henrik Sadolin Jørgensen er specialist i koncernregnskaber og den danske årsregnskabslov og har samtidig stor e…"
 • Statsautoriseret revisor
  "Profil: Henrik Ulvsgaard har siden 1997, hvor han blev statsautoriseret revisor, arbejdet med kunder inden for SMV segm…"
 • Managing Partner, Corporate Finance
  "Profil: Gert er Managing Partner i Baker Tilly Corporate Finance i Danmark. Hans fokus er på rådgivning af kunder i for…"
 • Statsautoriseret revisor
  "Profil: Ramazan Turans ekspertise omfatter revision og rådgivning vedrørende regnskabsmæssige forhold. Sparringspartne…"
 • Tax Partner
  "Profil: Poul Landergren er Master i Skat og har arbejdet med skat igennem 20 år. Poul er specialist i selskabsskat, såv…"
 • Statsautoriseret revisor
  "Profil: Michael Brink Larsen har arbejdet med rådgivning og revision af selvstændige erhvervsdrivende samt kunder inden…"
 • Registreret revisor, CMA
  "Profil: Søren Vestermark Hansen betjener en lang række ejerledede virksomheder inden for forskellige erhverv såvel dans…"
 • Statsautoriseret revisor
  "Profil: Morten har specialiseret sig i P/S og K/S’er og har ligeledes mange års erfaring med rådgivning af ejerledede…"
 • Registreret revisor
  "Profil: Ole Schmidt har indgående kendskab til optimering af indtjeningen hos kædevirksomheder. Han udarbejder normtals…"

Nyheder/Events

Genfremsat lovforslag om transfer pricing-dokument…

Nyhed
Skatteministeriet har den 7. oktober 2020 genfremsat det tidligere lovforslag L …
9 / 10 / 2020
Læs mere >
I den netop offentliggjorte Landsskatteretsdom (SKM2020.387) ændrer Landsskatteretten SKATs skøn over værdien af immaterielle aktiver afstået til et udenlandsk koncernselskab. I sagen fandt SKAT, at der var afstået immaterielle aktiver i forbindelse med en ændring status fra licenstager til kommissionær i en koncernaftale indgået med et dansk selskab.

Omdannelse til kommissionær - Transfer Pricing

Nyhed
I den netop offentliggjorte Landsskatteretsdom (SKM2020.387) ændrer Landsskatter…
8 / 10 / 2020
Læs mere >

Business Club november

Oplægsholder: Søren Peters By: Valby
Emne: Robotter
På netværksmødet vil vi blive inviteret med ned i FORTEMs ”maskinrum”. Der, hvor udbud bliver til..
5 / 11 / 2020 / 08:00
Læs mere >

Justering af arbejdsgivers indberetningspligt

Forfatter: Fagligt udvalg Nyhed
Skatteministeriet har netop igangsat en ny tilpasning af den…
8 / 9 / 2020
Læs mere >

Hjælpepakkerne til de hårdest ramte erhverv fortsæ…

Forfatter: Morten Friis Munksgaard Nyhed
Aftalen sikrer, at erhverv, som er ramt af de nugældende COV…
1 / 9 / 2020
Læs mere >

Forældrekøbsejendomme - en ændring af reglerne er …

Forfatter: Morten Friis Munksgaard Nyhed
31 / 8 / 2020
Læs mere >